Elina Säfsten

Elina Säfsten

Elina är mediaansvarig och projektledare inom Lynx Studios. Hon studerar TTP på Malmö teaterhögskola och har tidigare pluggat Genusvetenskap, Litteratur och Global Rättvisa. Elina har även jobbat med kortfilm och människorättsfrågor. Verksam i Malmö.